Одне з актуальних завдань сучасної освіти — пошук оптимальних шляхів зацікавлення студентів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання студента-медика як життєво й фаховокомпетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Заохочення студентів до активної творчої навчальної діяльності відбувається при підготовці і проведенні предметно-методичних тижнів циклових комісій: студенти поєднують формальну освіту з неформальною, охоче беруть участь в он-лайн заходах, чим підвищують свій професійний рівень та здобувають такі необхідні у майбутній професійній діяльності компетентності.

Так в рамках проведення тижня циклової комісії загальномедичних дисциплін, який відбувся в період з 14 по 18 листопада 2022 були проведені відкриті позааудиторні заходи: усний журнал «Діти індиго. Хто вони?!», студентська пошуково-дослідницька конференція «Дослідження та оцінка фізичного розвитку людини», олімпіада «Кращий знавець мікробіології». Реалізація заходів відбувалась шляхом організації співпраці зі студентами на основі відносин партнерства та творчості.

15 листопада студенти групи 219Л стали учасниками усного журналу, який провела викладач Волошина Н.В., під час якого студенти дали відповідь на актуальне питання сьогодення «Діти індиго. Хто вони?!», нова раса, діти третього тисячоліття, люди з новими можливостями та свідомістю… Заглиблюючись у генетичні, анатомічні, фізіологічні, психологічні характеристики їх тонкого сприйняття світу, особливі досягнення таких дітей в конкретних напрямках діяльності, студенти групи 219Л мали змогу зробити свої висновки. Ще б пак, адже у відсотковому співвідношенні вони нині становлять більшість наших школярів і досить велику частину студентства.

Задля виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, формування дослідницьких умінь студентів, стимулювання і підтримки наукової діяльності, сприяння успішному фаховому росту, підвищення мотивації до вивчення фундаментальних дисциплін, 16 листопада викладачами Степановою А.В., Куцом С.О. була проведена студентська пошуково-дослідницька конференція «Дослідження та оцінка фізичного розвитку людини». Під час конференції свої проекти презентували Кочура Світлана 111С та Гайдай Лілія 229С за напрямом «Дослідження та оцінка соматометричних показників», а також Іванова Аліна 229С та Вовченко Катерина 229с за напрямом «Дослідження та оцінка фізіометричних показників». Шлях до виступу на конференції нагадує складний, але дуже цікавий квест. Дослідження пульсу, тиску, спірометрія, динамометрія, каліперометрія, зважування, вимірювання зросту, окружностей тіла – це лише незначна частина усіх антропометричних та фізіометричних досліджень, які були здійснені. Особливий інтерес учасників конференції викликали створені студентські відео з алгоритмами методик антропометричних досліджень. Проаналізувавши отримані дані досліджень, доповідачами була надана оцінка показників та створені рекомендації щодо корекції відхилень від стандартів, що на наш погляд, сприятиме вихованню свідомого ставлення до власного здоров’я, фізичного розвитку, формуванню інтересу до антропометрії та самостійних занять фізичними вправами.

17 листопада учасників олімпіади «Кращий знавець мікробіології», з побажанням досягти високих результатів, привітала викладач Наталія Петрівна Невмержицька, приурочивши проведення заходу до 200-річчя з дня народження видатного вченого Луї Пастера. Демонструючи відеоролик, викладач акцентувала увагу студентів на визначному вкладі Л.Пастера у світову мікробіологічну науку. Приємно, що усі студенти продемонстрували ґрунтовні знання з мікробіології. Аналіз різноманітних завдань олімпіади засвідчив високі результати учасників, особливо з розділу «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів», «Імунітет», «Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб», що надзвичайно актуально в сьогоднішній час та є необхідним при вивченні клінічних дисциплін.

Призерами олімпіади стали: Чепікова Анна 219Л – 1 місце, Кочубей Анна 219Л – 2 місце, Плотнікова Ілона 111Л – 3 місце.

 Рисунок13Рисунок14Рисунок17Рисунок18Рисунок19Рисунок20Рисунок22Рисунок23Рисунок24

Циклова комісія загальномедичних дисциплін щиро вдячна учасникам позааудиторних заходів за активну участь!

Бажаємо нових високих навчальних здобутків!!!!!!