Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.

М.Форбс

Циклова комісія педіатрії та вузьких клінічних дисциплін забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії», «Інфектологія», «Епідеміологія», «Медична та соціальна реабілітація», «Дерматологія та венерологія», «Медсестринство в дерматології та венерології»», «Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство в інфектології», за освітніми програмами «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа».

Методична мета над якою працює циклова комісія - Використання технічних засобів навчання для підвищення ефективності та якості викладання клінічних дисциплін. 

Наш колектив дружний і згуртований спільною метою. Циклова комісія має багатий досвід педагогічної роботи, напрацьований об’єм методичного забезпечення, сформовані традиції.

Багато років поспіль проводиться Всеукраїнський конкурс фахової майстерності «Ескулап». Викладачі циклу Чамлай Л.І., Бірюкова І.Д., Доніна І.В. напрацювали багатий досвід та щорічно готують конкурсантів для участі в цьому престижному заході.Студенти - випускники спеціальності «сестринська справа», які приймають участь у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Ескулап», з «Медсестринства в педіатрії» отримують найвищі бали.

doninaГолова циклової комісії:

Доніна Ірина Вікторівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії. 

Ірина Вікторівна - випускниця Кіровоградського медичного училища. Працювала медичною сестрою Кіровоградської обласної лікарні. Але після закінчення педіатричного факультету Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького повернулась в свою Alma mater.

donina1Методична мета: «Впровадження сучасних інноваційних технологій навчанняна лекційних та практичних заняттях».

 

 

 

donina2donina3chamlayЧлени циклової комісії:

Чамлай Людмила Іванівнавикладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України. Завідувачка фельдшерським відділенням.

 

Людмила Іванівна – випускниця Одеського медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Працює в Кіровоградському медичному коледжі ім.Є.Й.Мухіна з 1986 року.

Методична мета: «Впровадження інтерактивних методів навчання при вивченні педіатрії».

chamlay1chamlay2chamlay3chamlay4chamlay5

biryukova

Бірюкова Ірина Дмитрівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії, заступниця директора з практичної роботи.

 

Ірина Дмитрівна закінчила педіатричний факультет Запорізького державного медичного університету. Працювала дільничним педіатром ІІ міської дитячої поліклініки «Добруджа». З 2002 року працює в Кіровоградському медичному коледжі ім.Є.Й.Мухіна.

 

Методична мета: «Формування професійних компетентностей студентів-медиків з використанням міждисциплінарних зв’язків».

 

biryukova1biryukova2

melnichenko

Мельніченко Наталія Василівна – викладачка медсестринства в педіатрії.ЗакінчилаОдеський державний медичний університет 2003. Працювала лікарем-педіатром в дитячій поліклініці №1 м. Кіровограда.

Методична мета: «Поповнення методичного забезпечення для проведенняпрактичних і лекційних занять з дисциплін «Медсестринство в педіатрії» та «Ріст і розвиток людини».

 

 

 

 

 

  

kasap

Касап Тетяна Анатоліївна - викладачка епідеміології, основ екології та профілактичної медицини. Має вищу освіту за спеціальністю «Санітарія», «Гігієна», «Епідеміологія». Досвід практичної діяльності лікаря-епідеміолога в державній санітарно-епідеміологічній службі та госпітального епідеміолога в лікувально-профілактичних закладах понад 20 років.

Методична мета: «Організація освітнього процесу з використанням компетентнісного підходу під час змішаного навчання».

kasap1

p5Турбай Тетяна Вікторівна викладач медичної та соціальної реабілітації, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Володіє сучасними технологіями навчання та виховання. Працює в медичному коледжі з 1999 року. Дійсний член ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини, член Європейського товариства лікарів фізичної реабілітаційної медицини». Керує роботою студентського гуртка «Імпульс». Готує та проводить конкурси профмайстерності «Кращий знавець медичної та соціальної реабілітації».

Методична мета:«Впровадження інтерактивних методів навчання на основі компетентнісного підходу з метою активізації навчальної діяльності студентів».

p11

p4Чоботарь Анатолій Іванович викладач дерматології та венерології з 1996 року, викладач вищої категорії, викладач-методист. Забезпечив дисципліну: підручник «Дерматологія і венерологія», практикум з дерматології і венерології, посібник: «Медсестринство в дерматології і венерології», затверджених МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, КИЇВ ВСВ «Медицина» 2018 рік. Активно втілює в навчальний процес інноваційні технології, науково-пошуково дослідницьку роботу, застосовує інтерактивні методи.

Методична мета: «Впровадження інноваційних методів навчання з метою активізації навчальної діяльності студентів на заняттях з дерматології та венерології».