Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.

М.Форбс

Циклова комісія педіатрії та вузьких клінічних дисциплін забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії», «Інфектологія», «Епідеміологія», «Медична та соціальна реабілітація», «Дерматологія та венерологія», «Медсестринство в дерматології та венерології»», «Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство в інфектології», за освітньо-професійними програмами «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа».

Методична мета над якою працює циклова комісія - Використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій та сучасних інтерактивних методів навчання для якісної підготовки здобувачів освіти в сучасних умовах.

Наш колектив дружний і згуртований спільною метою. Циклова комісія має багатий досвід педагогічної роботи, напрацьований об’єм методичного забезпечення, сформовані традиції. 

doninaГолова циклової комісії:

Доніна Ірина Вікторівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії.

Ірина Вікторівна - випускниця Кіровоградського медичного училища. Працювала медичною сестрою Кіровоградської обласної лікарні. Але після закінчення педіатричного факультету Донецького державного медичного інституту ім.М.Горького повернулась в свою Alma mater.

donina1Методична мета: «Впровадження сучасних інноваційних технологій навчанняна лекційних та практичних заняттях».

 

 

 

donina2donina3chamlay

 

Члени циклової комісії: 

Чамлай Людмила Іванівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Людмила Іванівна - випускниця Одеського медичного інституту ім.М.І.Пирогова. Працює в Кіровоградському медичному коледжі ім.Є.Й.Мухіна з 1986 року.

Методична мета: «Формування Soft Skills та Hard Skills здобувачів освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання та впровадження в освітній процес інтерактивних методів навчання».

chamlay1chamlay2chamlay3chamlay4chamlay5

biryukova

Бірюкова Ірина Дмитрівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії, заступниця директора з практичної роботи.

Ірина Дмитрівна закінчила педіатричний факультет Запорізького державного медичного університету. Працювала дільничним педіатром ІІ міської дитячої поліклініки «Добруджа». З 2002 року працює в Кіровоградському медичному коледжі ім.Є.Й.Мухіна.

Методична мета: «Формування професійних компетентностей студентів-медиків з використанням міждисциплінарних зв’язків».

 

biryukova1biryukova2

melnichenko

 

Мельніченко Наталія Василівна - викладачка медсестринства в педіатрії.Закінчила Одеський державний медичний університет 2003. Працювала лікарем-педіатром в дитячій поліклініці №1 м.Кіровограда.

Методична мета: «Впровадження інтерактивних методів навчання на основі компетентнісного підходу з метою активізації навчальної діяльності студентів».

 

 

 

 

 

p4

 

Чоботарь Анатолій Іванович - викладач дерматології та венерології з 1996 року, викладач вищої категорії, викладач-методист. Забезпечив дисципліну: підручник «Дерматологія і венерологія», практикум з дерматології і венерології, посібник: «Медсестринство в дерматології і венерології», затверджених МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, КИЇВ ВСВ «Медицина» 2018 рік. Активно втілює в навчальний процес інноваційні технології, науково-пошуково дослідницьку роботу, застосовує інтерактивні методи. 

Методична мета: «Впровадження інноваційних методів навчання з метою активізації навчальної діяльності студентів на заняттях з дерматології та венерології».

 

 

Кроть С.В.Кроть Сергій Вікторович - лікар інфекціоніст 2-ї категорії, викладач дисциплін: Іфектологія, Епідеміологія та Екологія.

Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію в 2014 році, пройшов інтернатуру за фахом інфекційні хвороби. Працює в медичному коледжі з 2022 року.

Методична мета: «Формування фахових компетентностей майбутніх медичних працівників шляхом впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу».

  

 

 

СМИРНИЙ В.Д.Смирний Віталій Дмитрович - викладач медичної та соціальної реабілітації. З раннього дитинства його дуже цікавила медицина. Він не уявляв себе у майбутньому ніким, окрім лікаря.

У 1993 році його мрія здійснилась - серед випускників Одеського медичного інституту був і Смирний Віталій Дмитрович. Його дитяча мрія стала справою життя. Віталій Дмитрович має досвід практичної діяльності понад 20 років, впродовж яких він рятує життя і здоров’я своїх пацієнтів.

А зараз свої знання Віталій Дмитрович передає молодому поколінню, працюючи над методичною проблемою «Створення методичного забезпечення для проведення лекційних та практичних занять з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація».