Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.

М.Форбс

Циклова комісія педіатрії з основами інфектології забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії», «Інфектологія», «Епідеміологія» за освітніми програмами «Лікувальна справа» та «Акушерська справа», «Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство в інфектології», «Ріст і розвиток людини» за освітньою програмою «Сестринська справа».

Методична мета над якою працює циклова комісія - Використання технічних засобів навчання для підвищення ефективності та якості викладання педіатричних дисциплін.

Наш колектив дружний і згуртований спільною метою. Циклова комісія має багатий досвід педагогічної роботи, напрацьований об’єм методичного забезпечення, сформовані традиції.

Багато років поспіль проводиться Всеукраїнський конкурс фахової майстерності «Ескулап». Викладачі циклу Чамлай Л.І., Бірюкова І.Д., Доніна І.В. напрацювали багатий досвід та щорічно готують конкурсантів для участі в цьому престижному заході.Студенти - випускники спеціальності «сестринська справа», які приймають участь у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Ескулап», з «Медсестринства в педіатрії» отримують найвищі бали.

Голова циклової комісії:

doninaДоніна Ірина Вікторівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії.

Ірина Вікторівна - випускниця Кіровоградського медичного училища. Працювала медичною сестрою Кіровоградської обласної лікарні. Але після закінчення педіатричного факультету Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького повернулась в свою Alma mater.

Методична мета: «Впровадження сучасних інноваційних технологій навчанняна лекційних та практичних заняттях».

 

 

 

Члени циклової комісії:

chamlayЧамлай Людмила Іванівнавикладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України. Завідувачка фельдшерським відділенням.

Людмила Іванівна – випускниця Одеського медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Працює в Кіровоградському медичному коледжі ім.Є.Й.Мухіна з 1986 року.

Методична мета: «Впровадження інтерактивних методів навчання при вивченні педіатрії».

chamlay1chamlay2

biryukovaБірюкова Ірина Дмитрівна - викладачка педіатрії, спеціаліст вищої категорії, заступниця директора з практичної роботи. 

Ірина Дмитрівна закінчила педіатричний факультет Запорізького державного медичного університету. Працювала дільничним педіатром ІІ міської дитячої поліклініки «Добруджа». З 2002 року працює в Кіровоградському медичному коледжі ім.Є.Й.Мухіна.

Методична мета: «Формування професійних компетентностей студентів-медиків з використанням міждисциплінарних зв’язків».

biryukova1

holnykГольник Валентина Іванівна - викладачка педіатрії та невідкладних станів в педіатрії, спеціаліст першої категорії.

Валентина Іванівна закінчила Київський державний медичний інститут ім. О.О.Богомольця у 1975 році за спеціальністю «Педіатрія».З 1976 року працювала дільничним педіатром І міської дитячої поліклініки, а потім - дитячим ендокринологом м.Кіровограда.

Методична мета: Впровадження інноваційних методів навчання налекційних та практичних заняттях з дисциплін «Педіатрія» та «Невідкладні стани в педіатрії».

holnyk1

melnichenkoМельніченко Наталія Василівна – викладачка медсестринства в педіатрії.ЗакінчилаОдеський державний медичний університет 2003. Працювала лікарем-педіатром в дитячій поліклініці №1 м. Кіровограда. 

Методична мета: «Поповнення методичного забезпечення для проведенняпрактичних і лекційних занять з дисциплін «Медсестринство в педіатрії» та «Ріст і розвиток людини».

 

 

 

kasapКасап Тетяна Анатоліївна - викладачка епідеміології, основ екології та профілактичної медицини. Має вищу освіту за спеціальністю «Санітарія», «Гігієна», «Епідеміологія». Досвід практичної діяльності лікаря-епідеміолога в державній санітарно-епідеміологічній службі та госпітального епідеміолога в лікувально-профілактичних закладах понад 20 років.

Методична мета: «Організація освітнього процесу з використанням компетентнісного підходу під час змішаного навчання».

kasap1