pic

     Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив коледжу: «Розвиток професійних і творчих здібностей студентів-медиків шляхом інтенсивного використання інформаційно-комп’ютерних, тренінгових та інтерактивних технологій»
     Методична проблема, над якою працює циклова комісія:«Впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій та сучасних методів навчання»

     Циклова комісія природничих дисциплін була створена у 2007 році шляхом об’єднання циклових комісій загальномедичних та загальноосвітніх дисциплін. Тривалий час циклову комісію очолював Георгій Олександрович Бондаренко, який зараз знаходиться на заслуженому відпочинку, на даний момент головою є Кваша Віталій Олександрович.
     Викладачі циклової комісії першими почали використання сучасних технічних засобів навчання. 
     З метою поглиблення знань з навчальних дисциплін, в рамках тижня циклової комісії, кожного року проводяться інформаційні години, студентські конференції, інтелектуальні ігри. Також, студенти, під керівництвом викладачів, беруть участь у конкурсах професійної майстерності, міських та обласних міжвузівських олімпіадах. 
     Викладачі активно працюють над створенням новітніх навчальних посібників та підручників.
    Викладачі циклової комісії нагороджені грамотами та подяками Міністерства охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради.

На цикловій комісії працюють

Kvasha

Кваша Віталій Олександрович – 
голова циклової комісії

     Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут , спеціальність «Біологія і хімія», 1986 р.
     Професійна діяльність:
      1986-1989 рр. - вчитель хімії та біології Крупської середньої школи Кіровоградського району.
      1989-2002 рр.- директор Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградського району.
      2002-2005 рр.-заступник директора з навчально-виховної роботи Кіровоградської загальноосвітньої школи-інтернату.
      2005-2010 рр. - начальник відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації.
      2010-2015 рр. - вчитель Кіровоградської загальноосвітньої школи I-III ступенів №26.
      З 2015 р. - викладач хімії та біології Кіровоградського медичного коледжу ім.Мухіна.
      Кваліфікаційна категорія: вища.
      Педагогічне звання: викладач методист.
      Відмінник освіти України. Кавалер Ордена Пресвятої Богородиці ІІ-го ступеня.
      Методична мета:
      «Формування та розвиток пізнавальної активності та самостійності студентів при проведенні занять з біології та хімії».
      Шляхи реалізації проблеми:
      1. Реалізація методик по залученню студентів до активної самостійної пізнавальної діяльності на лекційних та практичних заняттях.
      2. Застосування інтерактивних технологій в процесі формування ключових компетентностей з хімії та біології.
      3. Індивідуальний підхід до студентів на різних етапах опрацювання навчального матеріалу.

Clover 

Коняшина Ірина Борисівна – 
доктор філософії, викладач вищої категорії,

      викладач географії, викладач-методист

 Моє кредо«Вміння знаходити обдарованих та здібних студентів – талант, вміння їх вирощувати – мистецтво»

Принципи моєї роботиНе стояти на місці: рух - це життя;

u Вірити в свої можливості – вірити в можливості студентів;

u Я – особистість – кожен студент вартий уваги і поваги;

u Створення сприятливого мікроклімату на занятті – це принцип взаємоповаги між студентом і викладачем;

u Я даю знання – візьми їх і використай в житті на благо своєї сімї, свого народу, своєї планети.

Методична метаОрганізація роботи із формування методів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичного коледжу у процесі вивчення соціальної та економічної географії світу.

 

Fomenko

Фоменко Олена Володимирівна – 
викладач вищої категорії

    Професійна діяльність:
     
Працює в коледжі з 2000 року.
      Методична мета:

      «Використання ІКТ та хмарних технологій при проведенні інтегрованих занять».
     
Викладач є автором низки методичних рекомендацій з дисципліни «Фізика і астрономія», «Основи медичної інформатики», має глибоку фахову підготовку, добре обізнана з досягненнями сучасної науки, новітніми технологіями навчання та виховання, наполегливо працює над підвищенням кваліфікаційного рівня. У 2011 р. захистила магістерську роботу на тему «Інтегрований підхід до формування фізичних знань в процесі підготовки молодших медичних працівників» (КДПУ ім. Володимира Винниченка), здобула ступінь магістра фізики.
      Викладач творчо підходить до викладання дисциплін, впроваджує інформаційно- коммунікаційні технології в навчальний процес, використовує в роботі різноманітні навчально-педагогічні форми та методи, електронні підручники, навчальні електронні платформи, хмарні технології. Разом з колегами: Петюренко А.П., Юзефович Р.В., Шарошкіною Т.А., Квашою В.О. створили творчу групу, яка працювала над методичною проблемою: «Метод проектів в навчальній діяльності». Результатом роботи є щорічні студентські конференції (захист творчих робіт) з природничих дисциплін «Теорія та експеримент». У березні 2018 року студенти групи 129 с, яких підготувала Фоменко О.В. стали переможцями та вибороли І місце на захисті творчих робіт.
      Викладач приймає активну участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів фізики, її вихованці неодноразово займали призові місця в обласних олімпіадах з фізики та Всеукраїнських конкурсах (2015 рік - Костенко Анна - ІІ місце в обласній олімпіаді з фізики; 2017 рік - Чернявська Анна - І місце, Василенко Юлія - І місце в обласній олімпіаді з фізики; 2015, 2016 роки - призери Всеукраїнського конкурсу з фізики «Левеня2015», «Левеня 2016»).
      В 2010 році була обрана головою Обласного методичного об’єднання викладачів інформатики серед ВНЗ І-ІІ р.а.. Під керівництвом Олени Володимирівни Обласне методичне об’єднання є приймає активну участь у Всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах: в травні 2018 року представник Кіровоградської області став призером Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки (Музиченко Д.В. - зайняв ІІІ місце у Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки).
      Викладач постійно підвищує свій науково-педагогічний рівень. У квітні 2016 року була учасником авторського семінару «Діяльність методичної служби як умова професійного розвитку педагога. Спрямованість викладання предметів природничо-математичного циклу на розвиток обдарованих учнів: науково-методичне забезпечення», який проходив на базі Центральноукраїнського Державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.
      У вересні 2017 року приймала участь у фестивалі освітнього лідерства «CLEVER», який проходив на базі Київського університету ім. Бориса Грінченко.
      В жовтні 2018 року брала участь у засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання «Інформатики та комп’ютерних технологій» ВНЗ І-ІІ р.а. голів обласних методичних об’єднань викладачів інформатики та програмування на базі Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
      У жовтні 2010 року грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Кіровоградської області «За високу професійну майстерність та вагомий внесок у роботу обласного методичного об’єднання викладачів інформатики ВНЗ І-ІІ р.а. Кіровоградської області».
      2015 році отримала подяку за підтримку соціальної програми розвитку освіти України «ЕPSON Освіті» та допомогу в організації навчально-практичного семінару присвяченого впровадженню новітніх технологій «Комплексне рішення ЕPSON для навчально-виховного процесу».
      У грудні 2013 року нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації «За багаторічну сумлінну працю, заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців».

Sharoshkina

Шарошкіна Тетяна Анатоліївна -
викладач вищої категорії

      Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченко, природничо-географічнийфакультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології основної і старшої школи, 2004 р.
      Професійна діяльність:
      2004-2019 рр. викладач хімії та аналітичної хімії Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна.
      Кваліфікаційна категорія: вища
      Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
      Тема дисертаційного дослідження: «Будинок вільної дитини» К.М.Вентцеля в історії розвитку вітчизняної школи», 2016 рік.
      Методична мета:
      «Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях хімії за допомогою мультимедійної презентації», в основі якої лежить застосування компетентнісного підходу, згідно реформи «Нової школи».
      Кроки реалізації проблеми:
      1. Добір методів, форм, засобів навчання.
      2. Адаптація сучасних інноваційних систем на лекційних заняттях.
      3. Діагностика здібностей студентів (для кращого розуміння застосування того чи іншого методу).
      Шляхи реалізації проблеми:
      1. Створення мультимедійного супроводу до лекції.
      2. Робота з онлайн - тестовими редакторами (Mу Test, Test Pad).
      3. Застосування на лекційних заняттях таких методів: «Ромашка Блума», мікрофон, мозковий штурм, робота в групах, «Кросворди», «Вірю - не вірю», «Незакінчене речення», «Хімічний експеримент».
      4. Використовувати для кращого пізнання матеріалу «проектну діяльність».
      Основні положення дисертації висвітлено в таких публікаціях:
      Статті в наукових фахових виданнях України:
      1. Шарошкіна Т.А. Принцип свободи і «Культ дитини» як основа теорії вільного виховання К.Вентцеля /Т.А.Шарошкіна//Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2012. - Випуск 34 (247). - с. 120-124.
      2. Шарошкіна Т.А. Ідея вільного виховання в педагогічній спадщині К.Вентцеля /Т.А.Шарошкіна//Наукові записки. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - Випуск 112. - с. 382-389.
      3. Шарошкіна Т.А. К.М.Вентцель як засновник «Будинку вільної дитини» /Т.А.Шарошкіна//Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /ред. кол.: Побірченко Н.С. та інші. - Умань, 2013: ФОН Жовтий О.О. - Випуск 46. - с. 274-280.
      4. Шарошкіна Т.А. Гармонізація виховних відносин К.М.Вентцеля як педагогічна проблема /Т.А.Шарошкіна//Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2013. - Випуск 28 (281). - с. 144-148.
      5. Шарошкіна Т.А. Погляди К.М.Вентцеля на цілісність виховання особистості» /Т.А.Шарошкіна//Наука і освіта. - Одеса, 2014. - №1 - с.123-126.
      6. Шарошкіна Т.А. Спільне та відмінне в педагогічних ідеях К.Вентцеля та М.Монтессорі /Т.А.Шарошкіна//Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2015. - Випуск 21 (354). - с. 126-131.
      7. Шарошкіна Т.А. Гуманістична система навчання і розвиток особистості М.Монтессорі /Т.А.Шарошкіна//Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2015. - Випуск 6 (339). - с. 139-144.
      8. Шарошкіна Т.А. Вимоги до педагогів у школі нового типу К.М.Вентцеля /Т.А.Шарошкіна//Наукові записки. - Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. - Випуск 173. - с. 314.
      Стаття в зарубіжному науковому виданні:
      9. Шарошкина Т.А. Принципы космической педагогики К.Н.Вентцеля /Т.А.Шарошкина //Молодой ученый. - Казань, 2014. №7 (66) - с. 567-570.
      Статті в матеріалах науково-практичних конференцій:
      10. Шарошкина Т.А. Идея космической педагогики К.Н.Вентцеля в современном образовательном контексте /Т.А.Шарошкина //Н 34 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. - №10 (19). Часть І: сборник статей по материалам ХІХ международной заочной научно-практической конференции. - М., Изд. «Международный центр наук и образования», 2013. - с. 55-60.
      11. Шарошкіна Т.А. К.М.Вентцель про моральне виховання дитини /Т.А.Шарошкіна//Сучасна наука: теорія і практика: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна наука: теорія і практика» (м.Київ, 2014 р.)/Партнерство «Нова Освіта» - Київ.:2014. - с. 80-83.
      12. Шарошкіна Т.А. Дослідники про внесок К.М.Вентцеля у розвиток педагогічної думки і проблеми виховних відносин /Т.А.Шарошкина//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»//Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - с. 105-113.

 Krutskyx

Крутських Інна Олександрівна –
викладач ІІ категорії

      Освіта: Одеський національний університет ім.І.І. Мечнікова, біологічний факультет, спеціальність «Біологія», спеціалізація - біохімія 2014 р.
      Професійна діяльність:
      
2014-2019 рр. викладач біології і екології Кіровоградський медичний коледж ім.Є.Й.Мухіна

      Кваліфікаційна категорія: ІІ
      Методична мета:
      
«Впровадження мультимедійних технологій при викладанні лекційного матеріалу з дисципліни біологія», в основі якої лежить застосування компетентнісного підходу, згідно реформи «Нової школи».

      Кроки реалізації проблеми:
      
1. Добір методів, форм, засобів навчання.

      2. Адаптація сучасних інноваційних систем на лекційних заняттях.
      3. Діагностика здібностей студентів (для кращого розуміння застосування того чи іншого методу).
      Шляхи реалізації проблеми:
      
1. Створення мультимедійного супроводу до лекції.

      2. Застосування хмарних технологій.
      3. Робота з онлайн - тестовими редакторами (Mу Test, Test Pad).
      4. Застосування на лекційних заняттях таких методів: мікрофон, мозковий штурм, робота в групах.
      5. Використовувати для кращого пізнання матеріалу «проектну діяльність».
      Своє головне завдання вбачає у пробудженні та розвитку інтересу до оволодіння знаннями, бо інтерес - це рушійна сила пізнання та навчання. Але зараз для розвитку інтересу в студентів до навчання на парі недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові умови для продуктивного навчання, результатом якого є студент, який набуває ключові життєві та професійні компетентності.

 Sichkar

Січкар  Ольга Юріївна 
викладач І категорії 

     Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, 2006 рік.
      Спеціальність за дипломом – педагогіка й методика середньої освіти. Географія та біологія.
      Місце роботи – Кіровоградський медичний коледж ім.Є.Й.Мухіна.
      Посада – викладач біології і екології.
      Педагогічне кредо:
      «Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших»
                                                                                 В. Сухомлинський
      Методична мета:
      «Використання проектної технології при вивченні природничих дисциплін як засобу формування ключових компетентностей студентів».
      Основні завдання, які ставить перед собою викладач:

n  Не лише передати студентам суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань.

n   Сприяти студентові у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо).

n   Розширити коло спілкування, знайомство з різними точками зору на одну проблем.

n  Прищепити студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

 Lesiva

Лесіва  Вікторія Миколаївна 
викладач 

      Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винни-ченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика», 2015 р.
      Професійна діяльність:
2014-2017 рр. - старший лаборант кафедри математики КДПУ ім. В.Винниченка.
      З 2017 р. - викладач математики Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна.
      Методична мета:

      «Методика використання сучасних технологій на заняттях з математики».
     
Напрямки наукової та професійної діяльності:
      1. Використання ІКТ при навчанні математики.
      2. Олімпіадні задачі з математики.
      3. Теорія ймовірностей.
      4. Елементи комбінаторики в професійній підготовці вчителя.
      Публікації:
      1. Плахтій В.М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні комбінаторики. Студентський науковий вісник. - Випуск 14. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. - 586 с.
      2. Плахтій В.М. Вілєнкін Наум Якович - видатний радянський математик. Актуальні аспекти математичної підготовки: погляд студентів сучасних вищих навчальних закладів: матеріали 77-ої міжнародної студентської наукової конференції. Секція вищої математики. - Харків: ХНАДУ. - 2015. - 304 с.

 Xlista

 Хліста Лілія Петрівна 
викладач 

      Освіта: Донецький національний університет, математичний факультет, 2003 р. Донецький національний технічний університет, спеціальність «бухгалтерський облік і аудит», 2005 р.
      Професійна діяльність:
      2002-2003 рр. - вчитель математики і логіки ОКНР Пролетарського р-ну м.Донецьк.
      2018-2019 рр. - викладач математики і інформатики Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна.
      Методична мета:
      «Інтегрований підхід та впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій на заняттях з дисциплін «Інформатика», «Основи медичної інформатики» для формування ключових компетентностей у студентів медичних закладів».
     
Професійна діяльність:
      Розробка робочих програм і іншого методичного забезпечення, в тому числі інтегрування сучасних інформаційних технологій в навчальний процес; участь у підготовці та проведенні олімпіад з математики та інформатики.
 

 

Результати роботи циклової комісії природничих дисциплін

на ІІ етапі реалізації науково-методичної проблеми коледжу