МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

Навчально-методична робота в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й.Мухіна спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Використання компетентнісного підходу у підготовці конкурентоспроможного випускника шляхом впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій».

Завданнями навчально-методичного кабінету Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна є:

• створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу;

підтримка безперервного підвищення рівня професійної компетентності викладачів закладу на курсах підвищення кваліфікації та у міжкурсовий, міжатестаційний період;

упровадження педагогічними працівниками новітніх освітніх технологій, кращих здобутків перспективного педагогічного вітчизняного та закордонного досвіду;

трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних працівників;

організація і проведення представницьких педагогічних заходів: науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, конкурсів, творчих звітів, методичних фестивалів, тематичних виставок тощо.

 

Навчально-методичну роботу в межах своїх повноважень координують:

педагогічна рада;

методична рада;

методичний кабінет;

циклові (предметні) комісії.

 

Склад методичного кабінету

1.     Січкар Ольга Юріївна – завідувач методичного кабінету.

2.     Кучеренко Світлана Сергіївна – базовий методист.

3.     Бойко Світлана Миколаївна – методист відділень.