«Медична сестра – це ноги безногого, очі сліпого,
Підтримка дитині, джерело знань
і впевненості для молодої матері,
уста тих, хто надто безсильний і
заглиблений у себе»

Вірджинія Хендерсон

Медсестринське відділення Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є. Й. Мухіна готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» спеціальність 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»/освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти 4 роки, на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки.

Очолює відділення кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії Шарошкіна Тетяна Анатоліївна, яка професійно організовує роботу з керівниками академічних груп та студентським активом, що допомагає випускникам упевнено й гідно розпочинати трудову діяльність.

Завданнями відділення є підготовка фахівців з високим рівнем професіоналізму, професійних компетентностей, професійно-етичної культури та морально-етичних якостей медичного працівника, що ґрунтуються на принципах гуманізму, доброти, милосердя, толерантності.

1med

Медична сестра – це людина з широким світоглядом, що добре орієнтується не тільки в своїй професійній діяльності, але й обізнана з проблемами системи охорони здоров’я, соціальної сфері тощо.

Помічниця, жертовниця, ангел-охоронець, сестра милосердя – як тільки не називають медичних сестер в найтяжчі хвилини свого життя ті, хто потребують медичної допомоги. Для них медична сестра – це уособлення життєлюбності, людяності, чуйності, чесності, відповідальності, жертовності, величезної любові до людей – душа і серце віддані людям. Адже пацієнтові потрібні моральна підтримка, душевна теплота, любов і турбота не менше, ніж медична допомога та лікарські препарати. Тому професія медичної сестри – це покликання, мистецтво служіння людям, а білий халат – своєрідна візитівка, що відображає фізичну й духовну чистоту та відроджує у пацієнта надію на допомогу, а іноді й на спасіння.

Професія медичної сестри є найбільш гуманною та найбільш поширеною в системі охорони здоров'я.

2med3med4med

Якісна підготовка медичних сестер на відділенні забезпечується належною сучасною матеріально-технічною базою та високим фаховим рівнем викладачів – як штатних, з багаторічним досвідом роботи, так і сумісників, що безпосередньо займаються практичною діяльністю та постійно перебувають у творчому пошуку, вдосконалюючи методи навчання та виховання студентів, розвиваючи їх професійно-етичну культуру, створюючи умови для підвищення рівня освітньої діяльності.

5med

6med7med

Відділення, яке готує фахівців за за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа», забезпечує освітню діяльність студентів відповідно до сучасних вимог освіти та медицини. Тому особливу увагу викладачі приділяють відпрацюванню практичних навичок, використовуючи муляжі, фантоми, медичні прилади та інструментарій, застосовуючи методи симуляційного навчання.

Форми організації освітнього процесу на відділенні забезпечують професійне становлення особистості майбутнього медичного працівника:

-        лекційні заняття;

-        практичні заняття;

-        виробнича практика;

-        переддипломна практика;

-        самостійна позааудиторна робота студентів.

8med10med11med

Здобувши високий професійний рівень в стінах AlmaMater, випускники медсестринського відділення самовіддано працюють в різних медичних закладах та установах міста, району, області, країни та за її межами.

Функції медичної сестри:

1.      Забезпечення сестринського догляду за пацієнтами:

- догляд за здоровими – підтримання у здорової людини стану, коли хвороба не може виникнути;

- догляд за хворими – допомога хворій людині, котра намагається жити повноцінним життям, яке приносить задоволення;

2.      Навчання пацієнтів та їхніх родичів або інших доглядальників;

3.      Виконання обов’язків члена команди, що забезпечує медико-санітарну та медико-соціальну допомогу, зокрема надання первинної та невідкладної медичної допомоги; виконання призначень лікаря, профілактичних та протиепідемічних заходів.

12med13med

Враховуючи результати проходження та захисту студентами переддипломної практики, складання ліцензійного іспиту Крок М Сестринська справа та комплексного іспиту з фаху, а також за результатами відгуків керівників медичних закладів та установ, в яких працюють випускники медсестринського відділення, можна впевнено констатувати, що рівень підготовки медичних сестер відповідає встановленим державним вимогам.

На відділенні працюють досвідчені керівники академічних груп, яким притаманні високий рівень професіоналізму, творчого підходу до педагогічної діяльності; толерантність і демократизм у стосунках зі студентами, вміння бачити в кожному з них особистість, водночас сприяючи згуртуванню студентських колективів, забезпечуючи самовираження кожного студента.

14med

Традиційним на відділенні є проведення різноманітних позааудиторних виховних заходів: конференцій, інформаційних годин, відвідування музеїв, театру, організація зустрічей з практикуючими медичними сестрами.

15med16med

Цікаво і різноманітно проводяться виховні години до Міжнародного дня медичної сестри, під час яких студенти відділення мають змогу зустрітися із викладачами: Плахтій Т.С., Солохіною Л.М., Савенко К.Л., Глобою Т.М., Ляшок О.М., Степановою А.В., Василенко Ю.М., Крутських І.О., які є випускниками нашого закладу. Досягнення випускників дають гідну оцінку діяльності закладу освіти, адже саме тут народилася їх любов до медицини та прагнення наслідувати улюблених викладачів.

17med

Кожен день у студента – це нова історія, яка залишає вагомий слід у житті і надовго закарбовується в пам’яті. Інколи студентів вважають «божевільними» і не завжди розуміють їхні вчинки, але саме це і є справжнє життя, адже студенти отримують від життя все, не бояться відступити від банальних правил і спробувати щось нове. Саме у цьому і полягає справжній смак життя, тому студентство смакує його у всіх аспектах.

Гордістю відділення є творчо обдарована студентська молодь, яка бере участь у конкурсі на отримання Стипендії імені Валентини Костенко «За милосердя», що була заснована “Фондом Костенко” у 2018 році на знак пошани і пам’яті до високих чеснот медичної сестри Валентини Костенко, яка жила в Кіровограді, була випускницею Кіровоградського медичного коледжу і працювала в обласній лікарні протягом 1975–1992 рр.

Місія Фонду – зберегти кращі надбання, які залишились від попередніх поколінь медичних сестер/братів. Фонд прагне підтримати престиж цієї професії серед студентів, які її обрали.

Мета Стипендії імені Валентини Костенко – визначити тих кращих із студентів Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Є. Й. Мухіна, неформальних лідерів колективу, хто завдяки знанням, авторитету, високим морально-етичним якостям може бути взірцем для інших.

18med19med

У підсумку можна сміливо зазначити, що робота медсестринського відділення спрямована на підготовку сучасного висококваліфікованого конкурентоздатного фахівця та виховання творчої, мислячої молоді, якій жити і творити на благо медичної галузі України.

20med

Презентація медсестринського відділення