До складу циклової комісії входять викладачі наступних дисциплін: хірургія, акушерство, гінекологія, анестезіологія та реанімація, отоларингологія, онкологія, офтальмологія, військово-медична підготовка, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, невідкладні стани в акушерстві та гінекології, невідкладні стани в хірургії, медсестринство і акушерстві, медсестринство в гінекології, медсестринство в хірургії. В комісії працюють одинадцять досвідчених викладачів з великим досвідом роботи в практичній медицині, які постійно працюють над покращенням методики навчання.

Методична мета – Формування професійної компетентності у майбутніх молодших медичних спеціалістів через впровадження інноваційних технологій навчання на клінічних дисциплінах хірургічно-акушерського напрямку.

Лекції проводяться з використанням мультимедійної системи (презентації, відеоматеріали, флеш-анімації), це допомагає наочно, доступно, лаконічно донести об’ємну інформацію.

Практичні заняття проводяться в кабінетах обладнаних всім необхідним: муляжами, фантомами, симуляторами, хірургічними інструментами, наочностями, тренажерами та зразками медичної документації. На заняттях викладачі використовують сучасні методи навчання, серед яких віддають перевагу імітаційно-ігровому моделюванню, методу «мозкового штурму», методу аналізу конкретних ситуацій, роботі «малих груп, рішення ситуаційних задач, тестовий контроль тощо. Суттєвим компонентом навчання є використання так званого тренінгу, під час якого викладач спочатку пояснює навичку чи завдання, а потім демонструє і кожний студент має можливість засвоїти матеріал за допомогою дій і рухів до автоматизму.

Викладачі постійно працюють над удосконаленням стандартизованих алгоритмів практичних навичок для дисциплін хірургічного, акушерсько-гінекологічного профілю згідно Галузевих Стандартів вищої освіти України, вивченням наказів МОЗ, МОН України і впровадженням їх в навчальний процес.

Gut

Голова циклової комісіїГут Тетяна Михайлівна – викладач військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, капітан медичної служби запасу. У 1980 році закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця і за направленням працює в Кіровоградському медичному коледжі ім. Є. Й. Мухіна. Автор низки наукових статей, рецензій, методичних вказівок і рекомендацій з питань організації та проведення практичних занять з військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій. Автор практикуму, навчальних програм з дисципліни «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій», співавтор трьох підручників з військово-медичної підготовки.

Члени циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін
хірургічно-акушерського профілю

Бондарь Світлана Олександрівна – доктор філософії у галузі охорони здоров’я, викладач акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я, спеціаліст вищої категорії;

Мельник сайт1

Мельник Олена Леонідівна – викладач акушерства, гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології, спеціаліст першої категорії;

 Bogashov

Богашов Валерій Анатолійович викладач медсестринства в хірургії, хірургії, невідкладних станів в хірургії, спеціаліст вищої категорії; 

 Petrenko

Петренко Андрій Миколайович – викладач медсестринства в хірургії, хірургії, невідкладних станів в хірургії, спеціаліст вищої категорії;

Буроминська Ганна Сергіївна – викладач анестезіології та реанімації, спеціаліст вищої категорії;

Пшіник Варвара Антонівна – викладач акушерства, медсестринства в акушерстві, медсестринства в гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології;

Шидловська Олена Степанівна– викладач акушерства, медсестринства в акушерстві, медсестринства в гінекології, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, спеціаліст вищої категорії;

Лісненко Катерина Олегівна – викладач медсестринства в хірургії, хірургії, невідкладних станів в хірургії, оториноларингології, медсестринства в оториноларингології, спеціаліст.