Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 223 Медсестринство

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітніми програмами «АКУШЕРСЬКА СПРАВА» підвищення кваліфікації із спеціальності 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітніми програмами «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» підвищення кваліфікації із спеціальності 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітніми програмами «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» підвищення кваліфікації із спеціальності 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітніми програмами «ФАРМАЦІЯ» підвищення кваліфікації із спеціальності 226 Фармація, промислова фармація