VN2 0033-1Бондарь Світлана Олександрівна

Директор Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна, доктор філософії у галузі Охорони здоров’я, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дисертації: «МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ У ШКОЛЯРІВ».

Рік та місце захисту: 2020 р., НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я.

 

semezСемез Андрій Анатолійович

Заступник директора з виховної роботи та гуманітарних питань, кандидат педагогічних наукза спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Тема кандидатської дисертації: «ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО».

Рік та місце захисту: 1999 р., КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ВИННИЧЕНКА.

 

sharoshkinaШарошкіна Тетяна Анатоліївна

Завідувач медсестринського відділення, кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, спеціаліст вищої категорії

Тема дисертації: «БУДИНОК ВІЛЬНОЇ ДИТИНИ К.М.ВЕНТЦЕЛЯ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ».

Рік та місце захисту: 2016 р., КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ВИННИЧЕНКА.

 

рижнякРіжняк Оксана Леонідівна

Кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорія, викладач-методист

Тема дисертації: «СОЛІ, РОЗСОЛИ ТА ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ СОЛЕВАРІННЯ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ ХІХ СТОЛІТТЯ У ГЕНЕТИЧНОМУ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТАХ».

Рік та місце захисту:1990 р.,КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. А.М.ГОРЬКОГО.

 

PrysyazhnyukПрисяжнюк Світлана Степанівна

Кандидат філологічних наук за спеціальністю українська література 10.01.01.,спеціаліст вищої категорія, викладач-методист, заслужений працівник освіти України

Тема дисертації:«ПСИХОЛОГІЗМ ДИТЯЧОЇ ПРОЗИ В.ВИННИЧЕНКА».

Рік та місце захисту: 2006 р.,КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ВИННИЧЕНКА.

 

zb04Бургаз Юлія Володимирівна

Кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «Всесвітня історія», спеціаліст вищої категорія

Тема дисертації:«РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ФОРМУВАННІ РАДИКАЛЬНО-РЕВОЛЮЦІЙНИХ НАСТРОЇВ СТУДЕНТІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)».

Рік та місце захисту: 2017 р., ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.

 

b03Шостак Ігор Олександрович

Кандидат педагогічних наук заспеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Тема дисертації: «ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ».

Рік та місце захисту: 2017 р., М.УМАНЬ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. П.ТИЧИНИ.

 

коняшинаКоняшина Ірина Борисівна

Доктор філософії в галузі знань 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Тема дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТІВ».

Рік та місце захисту: 2020 р., ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА.

 

popovanПопова Наталія Олександрівна

Доктор філософії в галузі знань 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Тема дисертації:«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ».

Рік та місце захисту: 2020 р., ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА.