Тижні циклових комісій - це не тільки традиційні позааудиторні заходи, що має певні навчальні та виховні цілі, це багатоцільова єдність заходів, об'єднаних загальною метою та завданнями.

Основними завданнями тижнів циклових комісій є:

? Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів; сприяти формуванню та розширенню їх наукового світогляду, вихованню стійкого інтересу до обраної професії, розвитку організаційних здібностей майбутнього фахівця.

? Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень педагогічної майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу.

? Поглибити знання з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін, передбачених навчальними планами коледжу.

 

Презентації до тижнів циклових комісій

Відеозвіт з тижня ЦК гуманітарних дисциплін