ps1Психологічна служба є структурним підрозділом Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна, який здійснює організаційні, навчально-профілактичні та координуючі функції в галузі практичної психології серед студентської молоді та викладачів.

Головною метою діяльності психологічного служби коледжу є надання доступних та якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження та укріплення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу; участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для студентської молоді, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення й розвитку особистості студента.

Психологічна служба надає свої послуги студентам, викладачам та співробітникам коледжу на безоплатній основі.

Діяльність служби забезпечується практичним психологом Петренко Яніною Леонідівною.

Ви завжди можете звернутися до психологічної служби:

-        для індивідуальних консультацій;

-        тренінгових занять;

-        групових заходів;

-        психологічної діагностики.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

-        психологічне консультування;

-        психодіагностика;

-        психопрофілактика;

-        психокорекція;

-        психологічна просвіта.

Психологічна служба спрямовує свою діяльність за такими напрямками:

психологічна просвіта, основною метою якої є підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі – студентів, викладачів;

консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання студентів, виховання у них рис культурної, соціально зрілої особистості;

психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у навчальному закладі, - пошук і виявлення обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги з боку викладачів;

захист психічного і фізичного здоров’я студентів і викладачів, орієнтація на здоровий спосіб життя;

взаємодія та координація зусиль з кураторами академічних груп університету, громадськими організаціями, студентським самоврядуванням, органами охорони здоров’я, соціальними службами для молоді, органами місцевого самоврядування; 

проведення занять з елементами тренінгу.