Студентське самоврядування — особлива форма ініціативної, самостійної громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності вищого навчального закладу, розвиток соціальної активності, підтримку громадянських ініціатив студентської молоді.

Система студентського самоврядування — цілісний структурний механізм, який дозволяє студентам шляхом самоорганізованої діяльності брати участь у керівництві справами свого колективу у взаємодії зі всіма органами управління навчальним закладом, захищати власні права та інтереси, підвищувати якість освіти, сприяти гармонійному розвитку особистості майбутнього фахівця, виховувати лідерські, організаторські та комунікативні якості.

Метою студентської ради є:

 • виховання відповідальності студентських колективів за утвердження моральних позицій особистості студента;
 • сприяння захисту прав та інтересів осіб, які навчаються, їх гуманістичному вихованню, розвитку лідерських, ділових та організаторських якостей, соціальної активності, громадянської свідомості, патріотизму;
 • підвищення якості освіти, удосконалення навчально-виховного процесу, формування професійної компетентності осіб, які навчаються;
 • всебічне сприяння самореалізації майбутніх фахівців.

Основні завдання:

  • захист прав та інтересів академічної громади;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння поліпшенню умов проживання і змістовного відпочинку студентів;
  • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
  • співробітництво з органами студентського самоврядування навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння безпосередній участі студентів у реалізації державної та місцевої молодіжної політики;
  • забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
  • пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

План роботи студентської ради

Протоколи засідання Студентської ради