1

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін – дружний, стабільно працюючий колектив однодумців із значним творчим потенціалом.

Цк забезпечує викладання таких дисциплін: технологія ліків, фармацевтична хімія, аналітична хімія, фармакологія та медична рецептура, фармакогнозія, організація та економіка фармації, основи менеджменту та маркетингу у фармації, основи медичного та фармацевтичного товарознавства, інформаційні технології у фармації, техніка лабораторних робіт.

Методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання».

Головні завдання, над якими працюємо:

1. Впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які сприяють формуванню професійних компетентностей студентів.

2. Організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів.

3. Здійснення міждисциплінарних зв’язків для формування систематизованих знань.

4. Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

5. Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів.

6. Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості.

7. Особистісно-орієнтоване навчання з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студента.

8. Робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів цк.

 23

Сповнений творчих задумів, колектив циклу постійно працює над створенням та вдосконаленням комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Всі викладачі цк опрацювали і широко застосовують активні та інтерактивні форми навчання, які вводять студентів у ситуації, з якими вони стикаються в реальній професійній діяльності, спонукають їх до активних дій і творчості, мотивують до здобуття знань. На кожному практичному занятті застосовуються різноманітні тренінгові вправи і завдання професійного спрямування. Активно використовуються інформаційно-комп’ютерні технології. Практично кожна лекція супроводжується мультимедійною презентацією.

 45

З кожної дисципліни створений і постійно оновлюється банк тестів, які кожний викладач використовує на паперових носіях, і в системі АССІСТ як для поточного контролю, так і для підсумкового. Для формування систематизованих знань з фармацевтичних дисциплін, працюємо над створенням інтегрованих міждисциплінарних задач – так дуже актуальними є поєднання матеріалів фармакології та фармакогнозії, або ОЕФ та ТЛ, ОЕФ та фармакології, аналітичної та фармацевтичної хімій тощо. З усіх дисциплін професійної та практичної підготовки фармацевта розроблені робочі зошити, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання. Поскільки фармацевтична галузь нині розвивається дуже швидкими темпами і є потреба вчасно адаптувати навчальний матеріал до вимог сьогодення, ведеться активна робота по створенню електронного методичного забезпечення навчальних дисциплін.

 678

Студенти мають можливість працювати в гарно обладнаних лабораторіях фармацевтичної та аналітичної хімії, технології ліків, фармакогнозії. Забезпечені наочними посібниками та довідковою літературою кабінети фармакології, ОЕФ, менеджменту та маркетингу у фармації. Вже 7 років функціонує «аптечний город», на якому студенти вчаться висаджувати, доглядати, заготовляти та сушити лікарську рослинну сировину.

 910

Цікаво і змістовно проходять щорічні тижні циклової комісії. Викладачі дбають, щоб заходи були різноманітні за формою та пізнавальні за змістом. Традиційно в рамках тижня проходить конкурс професійної майстерності серед студентів ІІІ курсу «Кращий фармацевт коледжу», як перший етап Всеукраїнського конкурсу серед студентів – фармацевтів «Панацея».

 1112

Найбільш талановиті, зацікавлені, старанні та відповідальні студенти, займаючись в предметних гуртках, виконуючи індивідуальні пошуково-дослідницькі проекти, дають матеріали для проведення студентських конференцій. Члени фармакогностичного гуртка «Дігіталіс», під керівництвом Приходченко Т.І. вивчають цілющий рослинний світ рідного краю, постійно поповнюють навчальні колекції ЛРС, створюють атласи з гербаріїв. Разом з викладачем фармакології Гончар О.Ф. члени гуртка «Панацея» досліджують питання фармакотерапії алергії, стресу, проблему знеболення та безпечного застосування ліків.

 1314

Викладачі цк постійно підтримують зв’язки з колегами з практичної фармації, це дає можливість вчасно реагувати на нове в галузі. Налагоджені тісні зв’язки з фармацевтичними підприємствами міста та області і студенти мають змогу ефективно та якісно проходити виробничу практику.

 1516

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін – це фахівці високого професійного рівня, творчі та цікаві люди, неповторні особистості. Всі викладачі циклу мають досвід роботи в практичній фармації і це допомагає максимально наближати навчальний процес у лабораторії до виробничих умов в аптеці.

 1718

Очолює циклову комісію Гончар Оксана Федорівна - викладач вищої категорії. Викладач фармакології.

 Gonchar

Склад комісії:

Семеняченко Ольга Анатоліївна - викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач «Організації та економіки фармації», заступник директора з навчальної роботи;

 Semenyachenko

Гуненко Ірина Олександрівна – викладач другої категорії, викладач дисциплін«Організація та економіка фармації», «Основи менеджменту та маркетингу у фармації», завідувачка медико-фармацевтичним відділенням;

 Gunenko

Приходченко Тетяна Іванівна – викладач вищої категорії, старший викладач, викладач дисциплін «Фармакогнозія», «Ботаніка»;

 Prikhodchenko

Гончаренко Інна Юріївна – викладач дисципліни «Технологія ліків»;

 Goncharenko

Пароконєв Олександр Володимирович – викладач другої категорії, викладач дисциплін «Фармацевтична хімія», «Техніка лабораторних робіт»;

 Parokonev

Чмаріна Ольга Валентинівна – викладач другої категорії, викладач дисциплін «Фармакологія та медична рецептура», «Латинська мова».

 Chmarina