m01

 Основи медсестринства – одна із перших клінічних дисциплін, яка дає студентам підґрунтя для вивчення спеціальних та вузьких клінічних дисциплін.

 Методична проблема, над якою працює комісія: m02«Активізація формування вмінь та навичок у студентів за допомогою професійного тренінгу»

До кадрового складу циклової комісії входять викладачі, один викладач має вищу категорію, двоє - ступінь магістра медсестринства, один викладач здобуває вищу освіту, один викладач має ступінь бакалавра з медсестринства.

m03Викладачі циклової комісії забезпечують навчання з дисциплін: «Основи медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Медсестринська етика та деонтологія», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», «Історія медицини та медсестринства».

m04Навчальна робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності студентів, організується з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. А саме, викладачами забезпечена мультимедійна підтримка навчального m05матеріалу, використовується програма «Асіст» для тестового контролю знань. Підготовлено щоденники СПРС, виробничої практики, алгоритми практичних навичок. Викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, розповсюджують власний педагогічний досвід шляхом публікацій матеріалів у періодичних виданнях.

m06Навчально-матеріальна база зосереджена в трьох кабінетах доклінічної практики та в кабінетах клінічної практики на базах лікувально-профілактичних закладів міста. У кабінетах доклінічної практики студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. Кабінети укомплектовані спеціальними укладками для відпрацювання навичок передбачених програмою, муляжами, предметами догляду.m07

 

В рамках предметно-методичних тижнів циклової комісії проводяться інформаційні години, зустрічі з цікавими співрозмовниками, засідання круглого столу, майстер-класи. Студенти, під керівництвом викладачів m08проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої можна побачити під час проведення студентських конференцій та відкритих засідань гуртків.m09

Традиційним стало проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий знавець основ медсестринства» та «Кращий знавець m10догляду за хворими та ММТ», під час яких студенти мають можливість продемонструвати професійні навички, якими вони оволоділи під час навчальних занять. Конкурс підкреслює вимоги часу підготовки студентів до державного іспиту та випускників-спеціалістів до майбутньої роботи в лікувальних закладах.

Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань.

m11