m12

Професія медичної сестри настільки багатогранна і відповідальна, що важко уявити хоча б один лікувальний заклад без їх присутності. Компетентна і вихована медсестра – це порядок у відділенні, своєчасне виконання всіх лікарських призначень, позитивна психо-емоційна атмосфера у колективі і ще багато іншого.

Основи медсестринства – одна із перших клінічних дисциплін, яка дає студентам підґрунтя для вивчення спеціальних та вузьких клінічних дисциплін.

 Методична проблема, над якою працює циклова комісія «Основ медсестринства»:m02«Активізація формування вмінь та навичок у студентів за допомогою професійного тренінгу»

m03Викладачі циклової комісії забезпечують навчання з дисциплін: «Основи медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Медсестринська етика та деонтологія», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», «Історія медицини та медсестринства».

m04Навчальна робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності студентів, організується з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Викладачами забезпечена мультимедійна підтримка навчального матеріалу,m05 використовується програма «Аssist» для тестового контролю знань, онлайн-тестування на платформах Classtime, Test Pad, Всеосвіта, викладачі циклової комісії підготували у повному обсязі навчально-методичні матеріали до освітньої платформи G Suite. Підготовлено щоденники СПРС, виробничої практики, алгоритми практичних навичок. Викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, розповсюджують власний педагогічний досвід шляхом публікацій матеріалів у періодичних виданнях.

m06Навчально-матеріальна база зосереджена в трьох кабінетах доклінічної практики та в кабінетах клінічної практики на базах лікувально-профілактичних закладів міста. У кабінетах доклінічної практики студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. Кабінети укомплектовані спеціальними укладками для відпрацювання навичок передбачених програмою, муляжами, предметами догляду.m07

В рамках предметно-методичних тижнів циклової комісії проводяться інформаційні години, зустрічі з цікавими співрозмовниками, засідання круглого столу, майстер-класи. Студенти, під керівництвом викладачів m08проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої можна побачити під час проведення студентських конференцій та відкритих засідань гуртків.m09

Окрім надання професійних знань, викладачі спрямовують свою роботу на виховання у студентів таких якостей, як любов до обраної професії, людяність, співчуття, толерантність, відповідальність. Цьому сприяють заходи, які організовуються в рамках тижня циклової комісії.

Традиційним стало проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий знавець основ медсестринства» та «Кращий знавець m10догляду за хворими та ММТ», під час яких студенти мають можливість продемонструвати професійні навички, якими вони оволоділи під час навчальних занять. Конкурс підкреслює вимоги часу підготовки студентів до державного іспиту та випускників – спеціалістів до майбутньої роботи в лікувальних закладах.

Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань.

m11

m14m15m13