Спеціальність  226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма  Фармація

Кваліфікація        – фармацевт

Термін навчання –  3 роки (9 кл. денна )

   3 роки (11 кл. заочна)

Фармацевт – це молодший спеціаліст з середньою фармацевтичною освітою, який може працювати:

 • в аптеці та аптечних пунктах

 • на аптечному складі 

 • лабораторіях з контролю якості лікарських засобів

 • фармацевтичних фабриках і виробництвах

 • на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості

 • на фармацевтичних фірмах

 • в підрозділах державної служби з лікарських засобів

 • науково-дослідницьких інститутах тощо.

Фармацевтична освіта є базовою для роботи в косметологічних кабінетах.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Загальноосвітні

дисципліни

Термін навчання

226 Фармація, промислова фармація

Фармація (іспити)

біологія 

укр. мова

9 кл. – 3роки

Фармація

(заочна форма, ЗНО)

1. біологія, або математика, або історія України

2. укр. мова і література

11 кл. – 3 роки

Фармація

(заочна форма, іспити)

біологія

укр. мова

11 кл. – 3роки

Спеціальність        223 Медсестринство

Освітня програма  Лікувальна справа 

Кваліфікація           фельдшер

Термін  навчання – 3 роки (на базі 11 кл.)

    4 роки  (на базі 9 кл.)

Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках.

Фельдшер - фахівець із неповною вищою освітою (молодший спеціаліст), який має право проводити діагностику (встановлювати діагноз), проводити самостійне лікування чи направляти пацієнта до лікаря-спеціаліста. За посадовими обов'язками та стандартами роботи в місцях, віддалених від лікарської допомоги, принципово не відрізняється від дільничого терапевта і лікаря швидкої допомоги.

Фельдшер призначається для роботи в:

 • міських і районних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, 

 • лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідуючого фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпункгом,

 • фельдшер на морських і річкових пасажирських суднах, 

 • фельдшер станції (відділення) швидкої допомоги, санаторно-курортних установ, військових лазаретах, санітарно-епідеміологічних установах міст, районів, 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

Загальноосвітні

дисципліни

Термін навчання

223 Медсестринство 

Лікувальна справа

(фельдшер)

іспити 

1. біологія 

2. укр. мова

9 кл. – 4 роки


11 кл. – 3 роки

Сертифікати ЗНО або іспити 

на вибір

1. біологія, або математика, або історія України

2. укр. мова і література

 

Спеціальність        223 Медсестринство

Освітня програма  Сестринська справа 

Кваліфікація           сестра медична

Термін  навчання – 3 роки (на базі 11 кл.)

    4 роки  (на базі 9 кл.)

Медична сестра – це кваліфікований фахівець, котрий має спеціальну сестринську освіту і відповідні професійні компетенції, визнає  філософію сестринської справи та керується її принципами у повсякденній діяльності,   здібний самостійно, а також у співробітництві з іншими медичними працівниками забезпечити населення необхідною медико-санітарною допомогою у межах своєї компетенції.

Вони займають посади медичних сестер:

 • загальної практики - сімейної медицини центрів та амбулаторій загальної-практики-сімейної медицини;

 • педіатричних і терапевтичних дільниць, патронажних медичних сестер поліклінік;

 • пунктів невідкладної медичної допомоги та станції швидкої  (екстреної) медичної допомоги;

 • дитячих садків,   шкіл,  ПТУ, ВНЗ,   інтернатів,   дитячих будинків,   здоровпунктів,медичних пунктів;

 • медико-соціальних закладів (будинків дитини, будинків інвалідів, будинків ветеранів праці, хоспісів, будинків сестринського догляду, реабілітаційних центрів, притулків, медико-соціальної та судово-медичної експертизи тощо);

 • консультативних поліклінік, діагностичних центрів, лікарень, шпиталів, диспансерів, пологових будинків, перинатальних центрів, територіально-медичних об’єднань, клінік, стаціонарів науково-дослідних інститутів та медичних університетів.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

Загальноосвітні

дисципліни

Термін навчання

223 Медсестринство 

Сестринська справа 

іспити 

1. біологія 

2. укр. мова

9 кл. – 4 роки

11 кл. – 3 роки

Сертифікати ЗНО або іспити 

на вибір

1. біологія, або математика, або історія України

2. укр. мова і література