DSC 0108

 Основи медсестринства – одна із перших клінічних дисциплін, яка дає студентам підґрунтя для вивчення спеціальних та вузьких клінічних дисциплін.

Методична проблема, над якою працює комісія:

11«Формування професійних вмінь та навичок студентів, здатних працювати у нових умовах та вирішувати професійні завдання»

До кадрового складу циклової комісії входять шість викладачів, троє з яких мають ступінь магістра медсестринства, один з вищою кваліфікаційною категорією і два спеціаліста найвищого тарифного розряду.

Викладачі циклової комісії забезпечують навчання з дисциплін: «Основи медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Медсестринська етика та деонтологія», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», «Історія медицини та медсестринства».

Навчальна робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності12 студентів, організується з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а саме, викладачами забезпечена мультимедійна підтримка навчального матеріалу, використовується програма «Асіст» для тестового контролю знань. Підготовленощоденник СПРС, виробничої практики, алгоритми практичних навичок. Викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, розповсюджують власний  педагогічний досвід шляхом публікацій матеріалів у періодичних виданнях.

IMG 0426

 Навчально-матеріальна база зосереджена в трьох кабінетах доклінічної практики та в кабінетах клінічної практики на базах лікувально-профілактичних закладів міста. У кабінетах доклінічної практики студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. Кабінети укомплектовані спеціальними укладками для відпрацювання навичокпередбачених програмою, муляжами, предметами догляду.

SAM 4252 В рамках предметно-методичних тижнів циклової комісії проводяться інформаційні години, зустрічі з цікавими співрозмовниками, засідання круглого столу, майстер-класи. Студенти, під керівництвом викладачів проводять пошуково-діслідницьку роботу, результати якої можна побачити під час проведення студентських конференцій та відкритих засідань гуртків.

SAM 4467 Традиційним стало проведення конкурсів професійної майстерності«Кращий знавець основ медсестринства» та «Кращий знавець загального догляду», під час яких студенти мають можливість продемонструвати професійні навички, якими вони оволоділи під час навчальних занять.Конкурс підкреслює вимоги часу підготовки студентів до державного іспиту та випускників – спеціалістів до майбутньої роботи в лікувальних закладах.

 Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань.