Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться відповідно до затвердженого в закладі Порядку.

Дані, отримані за результатами внутрішнього моніторингу, можуть служити підставою для  оцінювання функціонування внутрішньої системи забезпечення освіти у фаховому коледжі, динаміки якісних змін.

Для проведення внутрішнього моніторингу освітньої діяльності, якості освіти та внутрішнього моніторингу використовуються такі методи та джерела збору інформації:

- опитування учасників освітнього процесу та стейкхолдерів (анкетування, тестування, індивідуальне інтерв’ю, фокус-групи, самоаналіз тощо);

- спостереження (за освітнім середовищем, проведенням навчальних занять, позааудиторних заходів і т.ін.);

- вивчення документації закладу освіти.

Порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти