1. Загальні положення. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

2. Складання та подання запитів на публічну інформацію. Доступ до публічної інформації Кіровоградського медичного фахового коледжу забезпечується шляхом надання інформації за запитами та отримання публічної інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян». Запитувач має право звернутися до Кіровоградського медичного фагового коледжу ім.Є.Й.Мухіна, із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним. Запит на отримання публічної інформації подається до Кіровоградського медичного фагового коледжу ім.Є.Й.Мухіна, в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або за телефоном (на вибір запитувача). Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен міститиім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону.

Додаток № І

ФОРМА ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
розпорядником якої є Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є.Й.Мухіна

Запитувач ___________________ (прізвище, ім’я, по-батькові-для фізичних осіб)

__________________________________________________________________________________
(найменування організації, прізвище, ім’ я, по-батькові представника організації

__________________________________________________________________________________
для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

__________________________________________________________________________________
(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати ____

__________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

__________________________________________________________________________________

на поштову адресу:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу:_____________________________________________________________

телефаксом:______________________________________________________________________

за телефоном:____________________________________________________________________

 

(дата) (підпис)