psi

Психологічна служба є структурним підрозділом Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна, який здійснює організаційно-методичні, діагностично-прогностичні, корекційно-розвивальні, консультативні, просвітницько-профілактичні та координуючі функції в галузі практичної психології серед студентської молоді та викладачів. Метою психологічної служби є надання доступних та якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження та зміцнення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу; участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для студентської молоді, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення й розвитку особистості студента.

Психологічна служба надає свої послуги студентам, батькам студентів, викладачам та співробітникам коледжу на безоплатній основі.

Діяльність служби спрямована на надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу та забезпечується практичним психологом Савельєвою Дар'єю Вадимівною. 

Ви можете звернутися до психологічної служби:

 - для індивідуальних консультацій;

 - для проведення психологічної діагностики;

 - для участі у тренінгових занять;

- для запису на консультацію до психолога необхідно заповнити гугл форму (з особистого акаунту). 

Практичний психолог здійснює:

 - психологічне забезпечення освітнього процесу;

 - психологічну діагностику та аналіз динаміки розвитку здобувачів освіти;

 - психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

- реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

- консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

 - роботу з постраждалими від насильства учасників освітнього процесу тощо. 

Практичний психолог сприяє:

 - адаптації студентів фахового медичного коледжу;

 - формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, орієнтація на здоровий спосіб життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

 - формуванню конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій у всіх учасників освітнього процесу;

 - попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

 - формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

 - стабілізації емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи;

 - попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

 - формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі;

 - забезпеченню психологічної безпеки, наданню психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

Принципами діяльності психологічної служби є:

 - професійна компетентність та відповідальність;

 - індивідуальний підхід;

 - доступність психологічних послуг (допомоги);

 - комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;

 - добровільність;

 - конфіденційність;

 - дотримання норм професійної етики. 

Напрями діяльності психологічної служби:

 - діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості;

 - профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;профілактика комп’ютерної залежності, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної та суїцидальної поведінки; різних форм насильства у студентському середовищі та сімї;

- корекція - проведення занять з елементами тренінгу для усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, різних форм девіантної поведінки;

- консультування - допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання учасників освітнього процесу;

- зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями; взаємодія та координація зусиль з кураторами академічних груп коледжу, громадськими організаціями, студентським самоврядуванням, органами охорони здоров’я, соціальними службами для молоді, органами місцевого самоврядування;

- просвіта - формування психологічної компетентності учасників освітнього процесу.