Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін: українська мова та література, іноземна та латинська мови, зарубіжна література.

Циклову комісію очолює О.А.Соловйова – викладач вищої кваліфікаційної категорії. До складу циклу входять: С.С.Присяжнюк – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, кандидат філологічних наук; Т.Б.Гучек – викладач вищої кваліфікаційної категорії; Н.О.Попова – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; І.С.Кобзар – викладач другої кваліфікаційної категорії; Ю.В.Білоусова – викладач другої кваліфікаційної категорії, Ю.С.Таран – викладач, О.О.Мазуренко - викладач.

Методична проблема циклової комісії: використання педагогічних технологій, що сприяють формуванню цілісної особистості конкурентоспроможного випускника.

Методичні проблеми, над якими працюють викладачі циклу:

Prysyazhnyuk

Присяжнюк С.С.: інтерактивні форми роботи на заняттях з української мови та літератури як засіб розвитку творчих здібностей студентів.

Великим внеском С.С.Присяжнюк, як заступника директора з виховної роботи, є організація проведення виховних заходів. У педагогічній діяльності викладач широко використовує активні методи і форми роботи: методику застосування ТЗН, міждисциплінарну інтеграцію, активізацію розумової діяльності студентів. Постійно поповнює банк навчальних відеофільмів. Невід’ємними складовими виховної роботи Світлани Степанівни є принципи демократичності та дискусійності, індивідуалізації й диференційованості в процесі виховання молодого покоління.

Solovjova

Соловйова О.А.: реалізація компетентнісного підходу на заняттях словесності.

Викладач велику увагу приділяє активізації мовної діяльності студентів, розвитку їх монологічного та діалогічного мовлення. На заняттях зарубіжної літератури докладає зусиль для розвитку читацьких умінь студентів. Оксана Анатоліївна розробила Програми самореалізації особистості (збірники комплексних завдань з української мови за професійним спрямуванням та зарубіжної літератури).

Guchek

Гучек Т.Б.: роль інноваційних новітніх технологій навчання в підвищенні рівня мотивації заняття.

Тетяна Борисівна велику увагу приділяє активізації мовної діяльності студентів, опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, розвитку читацьких умінь. Вивчаючи твори українських письменників, викладач виховує у студентів активну громадянську позицію.

Popova

Попова Н.О.: розвиток мовних компетенцій студентів на заняттях української мови та літератури.

За час педагогічної діяльності викладач продемонструвала ґрунтовний рівень професіоналізму, досконале володіння ефективними формами і методами педагогічної діяльності. Наталя Олександрівна займається науковою діяльністю, бере участь у конференціях, семінарах як всеукраїнського, так і міжнародних рівнів; є автором статей у фахових виданнях.

bilousova

Білоусова Ю.В.: подолання мовного бар’єру студентів шляхом введення в навчальні ситуації професійного характеру.

Юлія Володимирівна активно поєднує словесні й практичні методи. Широко використовує завдання, які вимагають умінь студентів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Викладач уміло застосовує міждисциплінарні зв’язки з латинською та українською мовами, а також анатомією та клінічними дисциплінами.

kobzar

Кобзар І.С.: проблеми викладання англійської мови професійного спілкування.

Ірина Станіславівна добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує та поширює під час проведення практичних занять. Викладач уміло застосовує комунікативно спрямовані завдання, враховуючи особливості навчального матеріалу та здібності студентів.

taran1

Таран Ю.С.: іноземна мова як складова підготовки висококваліфікованих медичних працівників.

Юрій Сергійович здобув звання «Містер освітянин 2018» на міському однойменному конкурсі молодих спеціалістів. Створив «Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання за спеціальністю «Фармація».

mazurenko

Мазуренко О.О.: формування майбутніх медичних працівників до професійної комунікативної взаємодії в процесі фахової підготовки.

У своїй роботі зі студентами Ольга Олександрівна використовує інтерактивні методи навчання, практикує роботу з картками для комунікації та дидактичний матеріал, відповідно до теми. Викладач практикує заняття проблемного викладу, за допомогою якого студенти не тільки сприймають і усвідомлюють навчальний матеріал, а й стежать за викладом думок.