obch

«Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті»     (В. Сухомлинський). 

 На циклі працюють однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки. Тут поєднався авторитет і багаторічний досвід викладачів-наставників з креативністю і молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.

Під час навчально-виховного процесу викладачі намагаються створити атмосферу позитивно-орієнтовану на кожного студента.

Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, організаційно-методичній та науковій роботі викладачі циклової комісії мають урядові відзнаки, подяки, почесні грамоти управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Проблема, над якою працює колектив циклової комісії: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та їх вплив на якість знань, вмінь та навички студентів».

На цикловій комісії працюють:

 

8

Феліпова Наталія Євгеніївна – голова циклової комісії,
викладач І категорії, кандидат педагогічних наук

 

1

Соловйова Оксана Анатоліївна 
викладач вищої категорії

  

3

Слепчук Вадим Ярославович
викладач вищої категорії

 

2

Гриценко Галина Іванівна
викладач вищої категорії

 

4

Мірошниченко Ірина Львівна
викладач вищої категорії

 

  

5

Гучек Тетяна Борисівна
викладач вищої категорії

 

 overchuk

Оверчук Оксана Василівна
викладач-спеціаліст

 

Чорна Валентина Павлівна
викладач вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України