Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 23.11.2007 №742

До атестаційної справи входять такі документи:

- письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;

- заповнений атестаційний листок встановленого зразка;

- оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

- копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;

- копія диплома про освіту;

- копія трудової книжки;

- фотокартка 3х4 см;

- звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше 1 року);

- рецензія на звіт про професійну діяльність.

Усі копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності додатково подають копію ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з медичної практики за відповідним фахом.

У звіті відображається виконана за цей час робота, її обсяг, основні показники, перелік та ступінь володіння практичними навичками зі спеціальності, проведені санітарно-освітні заходи та інформація про підвищення кваліфікації. Керівник закладу (заступник керівника) затверджує звіт фахівця. Звіт може бути затверджений із зауваженнями (за наявності).

Рецензія на затверджений звіт готується:

- на молодших спеціалістів з медичною освітою - старшою медичною сестрою (фельдшером, акушеркою тощо) та завідуючим структурним підрозділом;

- на старшу медичну сестру (фельдшера, акушерку тощо) структурного підрозділу - головною (старшою) медичною сестрою (фельдшером, акушеркою тощо) Закладу та завідуючим структурним підрозділом;

- на головну (старшу) медичну сестру (фельдшера, акушерку тощо) Закладу - заступником керівника Закладу;

- на молодших спеціалістів з медичною освітою фельдшерсько-акушерських пунктів - старшою медичною сестрою та головним лікарем територіальної сільської дільниці;

- на молодших спеціалістів з медичною освітою, які працюють за наймом у суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи, - старшою медичною сестрою (фельдшером, акушеркою тощо) та головним лікарем цього суб'єкта господарювання;

- на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - заступником керівника закладу охорони здоров'я або заступником керівника органу управління відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Особу, що атестується, ознайомлюють з рецензією під підпис.

Фахівці подають документи, секретарю відповідної атестаційної комісії не пізніше ніж за 2 місяці до її засідання.


Графік роботи атестаційної комісії