1

Методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Активізація розумової діяльності студентів та застосування ТЗН на заняттях з фармацевтичних дисциплін».

Метою циклової комісії є підготовка високоосвіченого професіонала, мобільного на ринку праці, здатного як до соціальної адаптації так і до реалізації власного творчого потенціалу. Колектив циклу постійно працює над вдосконаленням комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, активно використовує інформаційно-комп’ютерні, тренінгові, інтерактивні педагогічні технології. Використання сучасних методів навчання та різноманітних видів контролю, сприяє зацікавленості студентів до вивчення дисциплін, стимулює їх до самоосвіти, дає можливість оптимально засвоїти знання, набути професійні уміння та навички.

Студенти забезпечені навчальними посібниками, довідковою літературою, мають можливість працювати в добре обладнаних лабораторіях та кабінетах фармакології, фармакогнозії, ОЕФ. На стадії завершення дослідна ділянка лікарських рослин.

Щороку, в рамках тижня циклової комісії викладачі проводять конкурси професійної майстерності, студентські конференції, інформаційні години, інтелектуальні ігри, зустрічі з представникам аптечних закладів та інше, що дозволяє студентам розкрити свій творчий потенціал, розширити знання с дисциплін та сприяє розвитку їх пізнавальної активності.

Викладачі комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях різних рівнів та залучають до науково-пошукової роботи студентську молодь. Майже всі викладачі циклу мають досвід роботи в практичній фармації і це допомагає максимально наблизити навчальний процес у лабораторії до виробничих умов в аптеці.

На цикловій комісії працюють:

5

Гончар Оксана Федорівна – голова циклової комісії,
викладач вищої категорії

 

3

Покрова Ніна Олексіївна
викладач вищої категорії, старший викладач, заслужений працівник освіти України

   

4

Уколова Тетяна Іванівна
викладач І категорії

 

 

7

Попова Анна Олексіївна
викладач ІІ категорії

 

  

3 2

Гуненко Ірина Олександрівна
викладач-спеціаліст

  

4 2

Пароконєв Олександр Володимирович
викладач-спеціаліст