Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу - це:

- «…відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти» (Закон України «Про фахову передвищу освіту», стаття 1);

- десять взаємодіючих елементів – методологічних кейсів, спрямованих на забезпечення ефективності освіти та власне освітнього процесу.

Внутрішня система забезпечення якості освіти є інтегрованою до загальної системи управління закладом, корелюється зі Стратегією розвитку закладу, планами його роботи, іншими документами внутрішньої чинності та регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й.Мухіна.

Ефективність функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти нашого закладу відстежується за допомогою:

- щорічного самооцінювання (комплексного та/або за окремими напрямами, а також у разі потреби);

- внутрішнього моніторингу.

asdasd1