Навчально-методична робота

Основною   метою  навчально-методичної роботи Кіровоградського медичного фахового коледжу ім.Є.Й.Мухіна є:

 • створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами активної навчально-виховної функції;
 •  координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;
 •  ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;
 • впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методик навчання тощо.

Навчально-методичну роботу в межах своїх повноважень координують:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичний кабінет;
 • циклові (предметні) комісії;

Робота педагогічного колективу направлена на вирішення такої методичної проблеми:

Використання компетентнісного підходу у підготовці конкурентоспроможного випускника шляхом впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій.

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ - це робочий орган з організації методичної діяльності, який діє на підставі Положення про методичний кабінет. Діяльність методичного кабінету спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання студентів, зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання.

Організаторами методичної роботи в коледжі  є базовий методист коледжу Коняшина І.Б., завідувач навчально-методичного підрозділу Січкар О.Ю., методисти відділень Швець В.І..

  У методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні доробки викладачів, розробки показових занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Методичним кабінетом практикуються різні

форми методичної роботи

Групові форми науково-методичної роботи:

 • Семінари-практикуми;
 • Школа молодого викладача;
 • Психолого-педагогічний семінар.

      Масові форми роботи:

 • Педагогічні читання;
 • Педагогічні тижні (декади) циклових комісій;
 • Науково-практичні конференції;

Питання методичної роботи викладача внесені окремим розділом у щорічний індивідуальний план роботи викладача.

Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації циклових комісій, індивідуальних робочих планів викладачів, підготовці питань до засідань педагогічної ради, в проведенні відкритих занять та заходів, у підготовці матеріалів до науково-практичних конференцій студентів та викладачів, методичних доробок викладачів тощо. У методкабінеті представлені матеріали, що висвітлюють роботу педагогічного колективу, звітні матеріали про роботу циклових комісій, матеріали учасників виставок, науково-практичних конференцій, тижнів спеціалістів та ін.

Щороку у коледжі проходять тижні(декади) циклових комісій - своєрідній парад методичних надбань викладачів, їх захоплень, різнопланових тематичних виставок і бібліографічних оглядів.

Одна із колективних форм методичної роботивідкриті заняття. Їх мета — підвищення педагогічної майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: впровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання методичної проблеми закладу.

Методична робота в навчальному закладі потребує постійного удосконалення, тому кожен викладач через роботу циклової комісії, методичне об`єднання молодих викладачів, педагогічний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність. Педагоги беруть участь у розробці навчальних програм, методичних рекомендацій для студентів, тестових матеріалів для контролю знань, укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, написанні лекцій, навчально-методичних посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

1