Сайт бібліотеки

Книгозбірня мудрості: від минулого до сьогодення

Бібліотека Кіровоградського медичного фахового коледжу має давню історію, і розпочалася вона із заснування медпрофшколи, яку було відкрито у 1928 році на потребу часу (не вистачало медпрацівників для подолання численних спалахів інфекційних хвороб).

На жаль, в період окупації Кіровограда німецько-фашистськими загарбниками, архівні документи були втрачені, але збереглася людська пам'ять…

b1Після звільнення міста 8 січня 1944 року навчання у фельдшерсько-акушерській школі поновилося. Вже до кінця березня 1944 року у школі навчалося 240 учнів і була відкрита бібліотека, яку очолила Маленко Ольга Іванівна. Мужній і терплячий фахівець стійко зносила свої повоєнні негаразди, формувала книжковий фонд. Добра й чуйна, вона віддавала свої знання, досвід улюбленій справі. Заклад почав отримувати літературу, про щоb2 свідчать записи до першої інвентарної книги від 17 липня 1944 року. У липні 1945 року за підсумком перевірки бібліотека налічувала 5678 примірників різних видань, з них 5390 підручників.

Відкриваючи інвентарну книгу №2, розпочату 8 серпня 1945 року, у примітці читаємо: «Книги от Иркутской b3фельдшерско-акушерской школы» і розуміємо, що, не дивлячись на важкі часи та великі відстані, навчальні заклади того часу підтримували зв’язки.

 

1 січня 1945 року власноруч була створена інвентарна книга брошурногоb4 фонду, яка налічувала 44 аркуші, була пронумерована, прошита і скріплена печаткою та підписом директора Є.П.Фесенко.

 

Бібліотека збирала підручники, книги для оновлення фонду і незабаром почала обслуговувати читачів, збереглися деякі примірники літератури тих років, підручники з клінічних дисциплін.

З 1946 року постійно, в повному обсязі постачалась навчальною літературою.

 b5b6

 b7b8

Сьогодні бібліотека коледжу - це інформаційний і культурно-просвітницький центр навчального закладу, який відповідає сучасним вимогам, з багатогалузевимb9 книжковим фондом, який нараховує 50343 документи.

Запроваджено «нічний» абонемент і кожен студент має можливість користуватися підручниками з клінічних дисциплін.

Бібліотека – помічник не лише у навчанні, вона виховує культуру роботи з книгою, знайомить з типами джерел інформації та довідково-пошуковим апаратом. Діє зона WI-FI, що дає змогу працювати у мережі Інтернет.

 

                                              Scientia potential est

                                                  Знаннясила

Першочерговим завданням у роботі бібліотеки є забезпечення студентів всіх форм навчання підручниками та навчальними посібниками.

За 2019 рік книжковий фонд поповнився на 847 документів загальною вартістю 56157 гривень.20200311 142305

Через видавництво «Нова книга» придбали 40 навчальних посібників: «Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство в неврології», «Медсестринство в оториноларингалогії», «Медсестринство в дерматології». Це сучасні посібники, які складено у вигляді графів логічних структур, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик.

КП «Регіональна інформаційно-поліграфічна агенція» 20200311 131614передала навчальному закладу 675 підручників (10-11 класів) на суму 24755 гривень.

Завдячуючи благодійності, в дарунок отримали 55 підручників з предмету «Культурологія».20200311 132022

Видавництво «Медицина» видав тираж навчально-методичного посібника «Медсестринство в дерматології і венерології», авторами якого є Анатолій Іванович Чоботарь і Світлана Олександрівна Бондарь. У документі системно, відповідно до навчальної20200311 124807-1 програми і тематичних планів викладено матеріал для практичних занять. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, повторити та закріпити навчальний матеріал.

Створення підручників і навчальних посібників - це надзвичайно копітка, відповідальна праця, де задіяні інтелектуальні здібності авторів.

20200311 124720Приємно відзначити, що збільшується кількість статей надрукованих у наукових виданнях. Щороку міцнішають інформаційні зв’язки, викладачі обмінюються досвідом на сторінках періодичних фахових видань: «Фахова передвища освіта», «Магістр медсестринства», «Медсестринство».