Надрукувати

Положення про відділення післядипломної освіти

 Заявка на підвищення кваліфікації

Приклад Наказу на відрядження 

 Заява на путівку

Про атестацію

Графік роботи атестаційної комісії

План проведення курсів

Наказ про підвищення кваліфікації

Перелік базових закладів

Перелік документів для реєстрації на цикли підвищення кваліфікації:

- паспорт;

- диплом про освіту;

- свідоцтво про шлюб;

- свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації;

- витяг з наказу за основним місцем роботи, про відрядження на курси підвищення кваліфікації.

Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 23.11.2007 №742

До атестаційної справи входять такі документи:

- письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;

- заповнений атестаційний листок встановленого зразка;

- оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

- копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;

- копія диплома про освіту;

- копія трудової книжки;

- фотокартка 3х4 см;

- звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше 1 року);

- рецензія на звіт про професійну діяльність.

Усі копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності додатково подають копію ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з медичної практики за відповідним фахом.

У звіті відображається виконана за цей час робота, її обсяг, основні показники, перелік та ступінь володіння практичними навичками зі спеціальності, проведені санітарно-освітні заходи та інформація про підвищення кваліфікації. Керівник закладу (заступник керівника) затверджує звіт фахівця. Звіт може бути затверджений із зауваженнями (за наявності).

Рецензія на затверджений звіт готується:

- на молодших спеціалістів з медичною освітою - старшою медичною сестрою (фельдшером, акушеркою тощо) та завідуючим структурним підрозділом;

- на старшу медичну сестру (фельдшера, акушерку тощо) структурного підрозділу - головною (старшою) медичною сестрою (фельдшером, акушеркою тощо) Закладу та завідуючим структурним підрозділом;

- на головну (старшу) медичну сестру (фельдшера, акушерку тощо) Закладу - заступником керівника Закладу;

- на молодших спеціалістів з медичною освітою фельдшерсько-акушерських пунктів - старшою медичною сестрою та головним лікарем територіальної сільської дільниці;

- на молодших спеціалістів з медичною освітою, які працюють за наймом у суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи, - старшою медичною сестрою (фельдшером, акушеркою тощо) та головним лікарем цього суб'єкта господарювання;

- на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - заступником керівника закладу охорони здоров'я або заступником керівника органу управління відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Особу, що атестується, ознайомлюють з рецензією під підпис.

Фахівці подають документи, секретарю відповідної атестаційної комісії не пізніше ніж за 2 місяці до її засідання.