vse

Циклова комісія вузьких клінічних дисциплін створена в 2014-2015 н.р.

Методична проблеми над якою працюють викладачі:
«Впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи. Розробка і запровадження в практику викладачів, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання і контролю знань».

Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики коледжу, які мають необхідне оснащення та на клінічних базах лікувальних закладів міста.

Під керівництвом викладачів студенти проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої обговорюються і заслуховуються на засіданнях гуртків та при проведенні тижня циклової комісії. Щороку, в рамках предметного тижня проводяться конкурси «Кращий за фахом», інформаційні години, інтелектуальні ігри, засідання круглого столу, науково-практичні конференції з актуальних питань діагностики, лікування та профілактики захворювань терапевтичного профілю.
Викладачі циклової комісії публікують статті у фахових періодичних виданнях.

Викладачі циклової комісії роблять вагомий внесок у формування особистої думки, поглядів та професійної майстерності студентів, прагнуть підготувати не тільки висококваліфікованих майбутніх спеціалістів а і всебічно розвинену, гармонійну особистість.

На цикловій комісії працюють:

Чоботарь Анатолій Іванович - голова циклової комісії,
викладач-методист 

 

 

1

Шевцова Лариса Іванівна 
викладач-методист

 

3

Турбай Тетяна Вікторівна 
викладач вищої категорії

Кащенко Вадим Борисович
викладач першої категорії