Scientia potential est

                                                  Знаннясила

Першочерговим завданням у роботі бібліотеки є забезпечення студентів всіх форм навчання підручниками та навчальними посібниками.

За 2019 рік книжковий фонд поповнився на 847 документів загальною вартістю 56157 гривень.20200311 142305

Через видавництво «Нова книга» придбали 40 навчальних посібників:«Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство в неврології», «Медсестринство в оториноларингалогії», «Медсестринство в дерматології». Це сучасні посібники, які складено у вигляді графів логічних структур, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик.

КП «Регіональна інформаційно-поліграфічна агенція» 20200311 131614передала навчальному закладу 675 підручників (10-11 класів) на суму 24755 гривень.

Завдячуючи благодійності, в дарунок отримали 55 підручників з предмету «Культурологія».20200311 132022

Видавництво «Медицина» видав тираж навчально-методичного посібника «Медсестринство в дерматології і венерології», авторами якого є Анатолій Іванович Чоботарь і Світлана Олександрівна Бондарь. У документі системно, відповідно до навчальної20200311 124807-1 програми і тематичних планів викладено матеріал для практичних занять. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, повторити та закріпити навчальний матеріал.

Створення підручників і навчальних посібників - це надзвичайно копітка, відповідальна праця, де задіяні інтелектуальні здібності авторів.

20200311 124720Приємно відзначити, що збільшується кількість статей надрукованих у наукових виданнях. Щороку міцнішають інформаційні зв’язки, викладачі обмінюються досвідом на сторінках періодичних фахових видань: «Фахова передвища освіта», «Магістр медсестринства», «Медсестринство».