29 травня 2018 року, відповідно до плану роботи коледжу, відбулося підсумкове засідання Школи молодого викладача, метою якої є надання допомоги, набуття педагогічного досвіду, задля забезпечення якісної освіти. Протягом навчального року учасники ШМВ мали можливість не тільки ознайомлюватися з теоретичними питаннями з педагогіки, психології, методики викладання, а й займалися практичною діяльністю: брали участь у семінарах , конференціях; організовували роботу із взаємовідвідування колег; мали можливість поспілкуватися з викладачами, які вже мають достатній досвід напрацювань у викладацькій сфері.

29 травня 2018 року, відповідно до плану роботи коледжу, відбулося підсумкове засідання Школи молодого викладача, метою якої є надання допомоги, набуття педагогічного досвіду, задля забезпечення якісної освіти. Протягом навчального року учасники ШМВ мали можливість не тільки ознайомлюватися з теоретичними питаннями з педагогіки, психології, методики викладання, а й займалися практичною діяльністю: брали участь у семінарах , конференціях; організовували роботу із взаємовідвідування колег; мали можливість поспілкуватися з викладачами, які вже мають достатній досвід напрацювань у викладацькій сфері.

Проведення підсумкового засідання викладачів-початківців у формі звіту «Мої творчі знахідки» дало можливість учасникам презентувати власні надбання за навчальний рік, поділитися здобутками та окреслити проблемні питання, які потребують допомоги у вирішенні.

Так, викладач біології Крутських І.О. поділилася досвідом використання різноманітних тестових редакторів для якісного контролю знань студентів, а також наголосила на важливості залучення студентів до позааудиторної діяльності. Результатом роботи викладача є проведення олімпіади з біології, участь у підготовці та проведенні   конференції з природничих дисциплін.

Викладач математики Лесіва В.М. окреслила питання зацікавлення студентів точними науками, а також акцентувала увагу на важливості постійного зростання викладача у використанні новітніх форм і методів навчання. Слід зазначити, що студентка відділення загальноосвітньої підготовки Бурда А., підготовлена викладачем Лесівою В.М., зайняла почесне ІІ місце на олімпіаді з математики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кіровоградської області.

Викладачі іноземної мови Білоусова Ю.В., Кобзар І.С. презентували власні надбання та звернули увагу на необхідність осучаснення навчальних програм, відповідно до вимог сьогодення.

Викладач фармакології Чмаріна О.В. розповіла про проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації у Харківському національному фармацевтичному університеті, окреслила ряд важливих питань щодо підготовки комплексу навчально-методичного забезпечення.

Враховуючи результати роботи ШМВ за навчальний рік, можна підсумувати, що саме побудова системи роботи з викладачами-початківцями дасть очікувані результати змін в діяльності навчальних закладів та в освітніх процесах в цілому.

Завідувач навчально-методичного підрозділу Н.Попова