В Кіровоградському медичному коледжі ім. Є.Й.Мухіна з 12.02 по 22.02.2018 року проходив тиждень педіатричної циклової комісії. Він розпочався з конкурсу-вікторини «Кращий знавець педіатрії» серед випускних груп першого мед.сестринського відділення.

Важливу роль в поліпшенні медичної допомоги населенню відіграють медичні сестри – вони беруть участь в діяльності амбулаторно-профілактичних установ, проводячи активні відвідування вагітних жінок, дітей до року на дому як у містах так і в селах, втілюючи основні принципи сімейної медицини. Кваліфікована медична сестра має знати анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, клініку, діагностику, лікування, профілактику захворювань, об’єм надання допомоги в разі невідкладних станів у дітей.Надзвичайно важливим питанням є раціональне вигодовування дітей раннього віку та виховання здорової дитини, диспансеризація здорових і хворих дітей. Тому теоретичні знання є дуже необхідними медичним працівникам, щоб бути кваліфікованими та конкурентоспроможними спеціалістами на ринку праці.

Викладачі Міронова О.І., Доніна І.В., які підготували та провели конкурс, ставили за мету – поновити в пам’яті студентів вивчений теоретичний матеріал, як одну із складових підготовки до майбутньої сесії. Також, захід був спрямований на розвиток комунікативних вмінь студентів, здатність працювати в команді.

А до свята всіх закоханих студентка групи 311с Ярощук Оксана подарувала присутнім дуже ніжну і чуттєву пісню про кохання.

І, не важливо, яка команда перемогла! Головне, що застосовані інтерактивні методи контролю дисципліни, дозволили поєднати навчання і виховання, як дві невід’ємні складові, що йдуть разом протягом перебування студента в стінах навчального закладу.

Гольник В.І. разом зі студентами групи 319л підготувала і провела на фельдшерському відділенні інформаційну годину «Ранній дитячий аутизм». Про даний стан відомо досить мало. Це психопатологічний синдром, основу якого складають стійкі порушення соціальної взаємодії, спілкування і поведінки. Надана студентській аудиторії інформація про «дітей дощу» є актуальною на сьогодні в Україні частота раннього дитячого аутизму в популяції становить 2-4 випадки на 10 тисяч. І фельдшер, як первинна ланка медичної допомоги населенню, має своєчасно розпізнати дану патологію, провести медикаментозну корекцію, надати психологічну допомогу сім’ї.

В Україні склалася несприятлива епідеміологічна ситуація щодо захворювання на кір. Тому, в рамках тижня голова циклової комісії Доніна І.В. ініціювала проведення серед студентської молоді, особливо молодших курсів, санітарно-просвітницької роботи. Студенти другого мед.сестринського відділення групи 211с підготували усну газету «КІР- небезпека поруч!» і під час кураторських годин в навчальних групах провели інформаційну роботу.

Циклова комісія дякує методичному відділу, кураторам груп та завідувачам відділень за надану допомогу при організації заходів тижня.