Самоосвіта та самовдосконалення –

основні складові педагогічної діяльності

Розбудова системи української освіти потребує постійного оновлення відповідно до тих змін, які тривають на сьогоднішній день в суспільстві: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення високого рівня методичної роботи, творчої діяльності педагогічних колективів із високим рівнем професійної майстерності.

Сьогодення вимагає від педагогів нових компетентностей. Відповідним чином змінюються підходи до організації навчально-методичної роботи в закладі, де «головною метою її є не лише надання допомоги педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і реформування освіти, підвищення їх професійної майстерності, але й активізація їхнього творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються».

Так, відповідно до плану роботи коледжу, завідувачем навчально-методичного підрозділу Поповою Н.О. проведено ряд заходів, спрямованих на  підвищення якості надання освітніх послуг, а саме: проведено навчальні семінари, методичні наради, перевірено комплекси навчально-методичного забезпечення викладачів у вигляді електронних портфелів.

03.01.2018 р. проведено семінар з обміну досвіду викладачів на тему: «Інноваційні підходи до створення сучасного навчально-методичного комплексу з дисципліни (підручники, друковані  зошити, методичні рекомендації, навчальні посібники)». Творча група викладачів у складі Чоботаря А.І.,  Шостака І.О., Гуненко І.О., Мир'ян О.В. презентувала власні надбання щодо створення підручників, посібників, методичних рекомендацій та робочих зошитів.

11.01.2018 р., з метою впровадження компетентнісного підходу до організації освітньої діяльності, проведено навчальний семінар «Розробка матеріалів методичного забезпечення навчального заняття на засадах компетентнісного підходу». Завідувач навчально-методичного підрозділу Попова Н.О. ознайомила з основними вимогами щодо проектування занять на основі компетентнісного підходу. Викладачі Куц С.О., Степанова А.В., Кирпа Н.Т. презентували практичний досвід впровадження  інноваційних технологій. За матеріалами проведеного семінару навчально-методичним підрозділом укладено методичні рекомендації.

Враховуючи вищезазначене, слід відзначити, що організація співпраці навчально-методичного підрозділу з викладачами сприяє не тільки саморозвитку та самовдосконаленню педагогічної майстерності викладачів, а й забезпечує формування творчого підходу до організації освітньої діяльності, підвищує якість надання освітніх послуг;  сприяє формуванню як конкурентноздатних студентів, так і формуванню позитивного іміджу навчального закладу.

Завідувач навчально-методичного підрозділу Попова Н.О.

image-0-02-04-52d90d2acae729a756f6218f7af204526630cf976027db9dec1bc2fb050162d8-Vimage-0-02-04-1795f3ca0eb7d529af311c44a7982630ddf8a7d81b3c03353c9f4b5fa3899dd9-Vimage-0-02-04-e28e861b9e8857d38db6ef58f7982b785fc8352623892914c721bf1c08955233-V